O mně

Jako advokát jsem zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 16397. Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium jsem ukončil v roce 2010. Během studia jsem v letech 2008-2010 vykonával odbornou praxi v NNO SOS - Sdružení obrany spotřebitelů o.s., kde jsem následně působil jako odborný poradce, přednášel na seminářích týkajících se problematiky spotřebitelského práva a podílel se na tvorbě legislativních návrhů v této oblasti. Od roku 2010 jsem pak vykonával praxi advokátního koncipienta v Advokátní kanceláři Czudek, Božková a partneři, s.r.o. a od roku 2015 působím jako samostatný advokát. Počínaje listopadem 2019 jsem pak otevřel vlastní advokátní kancelář.

S ohledem na bohatou, více než desetiletou právní praxi, ať již v rámci Sdružení obrany spotřebitelů či následně na poli advokacie, poskytuji širokou škálu právních služeb. Samozřejmostí je sepis nejrůznějších smluv z oblasti civilního či obchodního práva, vymáhání pohledávek, zastupování v řízeních před soudy všech typů, typicky v občansko-právních sporech, správních a přestupkových řízeních, rodinných kauzách (rozvodová řízení, péče o nezletilé aj.), tak i specializací v oblasti obhajoby v trestních věcech, poskytování poradenství a služeb obchodním korporacím, jakož i poskytování právních služeb v oblasti insolvenčního práva, práva nemovitostí a možností advokátních úschov. Současně působím jako pověřenec GDPR.

Právní služby poskytuji, mimo jazyk český, také ve slovenštině a angličtině, v omezeném rozsahu také v polštině.