GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a ve všech členských státech EU se přímo aplikuje od 25. května 2018.

Podle GDPR je pak advokát správcem osobních údajů, který zpracovává osobní údaje, které mu jsou poskytovány klientem na základě smlouvy nebo jiné dohody, případně v rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a s nařízením GDPR.