Informace pro spotřebitele

Legislativní změny platné a účinné od 1.2.2016, přinesly do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nově možnost mimosoudního řešení sporu, mimo jiné, i mezi advokátem a jeho klientem. Došlo-li by k této politování hodné situaci a vzniklý problém by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, kompromisem či jiným vhodným a adekvátním způsobem, pak je dána klientovi možnost obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řízení na Českou advokátní komoru, jež je pověřena vystupovat jako zprostředkovatel ve sporech mezi advokátem a jeho klientem a působí tak jako jakýsi prostředník ve snaze docílit toho, aby bylo dosaženo smírného řešení daného problému mezi advokátem a jeho klientem. Návrh na zahájení tohoto druhu řízení je klient oprávněn podat ve lhůtě do jednoho roku od momentu, kdy své tvrzené právo u advokáta uplatnil poprvé.