Odměna

Mimosmluvní odměna advokáta se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění, dle učiněných úkonů právní služby. Tuto možnost však využívám ve své praxi pouze v malém množství případů, když upřednostňuji dohodu s klientem na výši odměny s přihlédnutím ke složitosti kauzy, její časové náročnosti a dalších aspektech, které jsou pro danou věc podstatné a rozhodující. Typicky se sjednává odměna jako úkonová, s hodinovou sazbou či s pevnou částkou za poskytnutý úkon právní služby.

Běžným typem odměny, po předchozí dohodě s klientem, pak bývá i dohoda na odměně podle úspěchu ve věci v případech, kdy se jedná o vymáhání peněžitého plnění, kdy takto sjednaná odměna má charakter procentuální výše odměny z vymožené částky.

S poskytnutými právními služby je pak spojen nárok advokáta na náhradu účelně vynaložených hotových nákladů v souvislosti s poskytnutou právní službou, jako je např. cestovné, kdy tyto jsou pevně určeny advokátním tarifem.